“el meu Univers”

enriquir i alliberar l’expressió
buscant la via més propera a nosaltres, al nostre JO.